blogjezykowy

Współczesna definicja wróżki

Współczesna definicja demona, zaczerpnięta ze „Słownika wyrazów obcych                       i zwrotów obcojęzycznych” Kopalińskiego mówi, że jest to istota, która zajmuje pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich. Najczęściej postrzegany jest jako nieprzyjazny człowiekowi duch. W mitologii chrześcijańskiej mianem demona określany jest diabeł. Dosłowne znaczenie nazwy wróżka,   to „pełny mądrości”. Demony według ich własnych praw są bogami. Pierwotnie, religii greckiej, pojęcie to miało charakter ambiwalentny, stanowiło zarówno pozytywne jak               i negatywne określenie nadludzkiej istoty - demony bywały groźne, ale i dobrotliwe. Wraz      z rozwojem koncepcji dualizmu, demony zaczęto utożsamiać przede wszystkim ze złem, bowiem wszelkie uwikłanie w materię uważano za złe.